Władysław Hasior – dokumentalista | Performanse plastyczne Władysława Hasiora

Władysław Hasior – dokumentalista | Performanse plastyczne Władysława Hasiora

See also