Bibliografie

Maria Krystyna Maciejewska była wybitną i cenioną bibliografką literatury i teatru. Współredagowała trzydzieści tomów “Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1944/45 – 1983”. Była odpowiedzialna za działy: teatr, radio i telewizja. Opublikowała “Bibliografię Zawartości Czasopism Teatralnych 1944 – 1953”. Jest autorką trzytomowej bibliografii “Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1983, 1984, 1986” oraz współautorką pracy – w ramach “Materiałów do dziejów teatru w Polsce” – “Czasopisma teatralne dziesięciolecia 1944 – 1953”.

Maciejewska jest również autorką bibliografii “Pamiętnika Teatralnego”. Pierwsza Bibliografia zawartości 1952 – 1972 ukazała się w roku 1976, jako publikacja oddzielna. Druga Bibliografia zawartości 1973 – 1982 mogła się ukazać jako normalny zeszyt “Pamiętnika Teatralnego” (1983 z. 4) i wydano ją w roku 1984. W 1957 roku Maria Krystyna Maciejewska przyjęła propozycję “Pamiętnika Teatralnego” i przystąpiła do opracowywania rocznych przeglądów książek teatralnych ukazujących się w Polsce. Przeglądy otrzymały stały tytuł “Teatralia w książkach
wydanych w roku… Zestawienie bibliograficzne. Z podziałem na teatr polski i obcy”. Pierwsza bibliografia za rok 1958 ukazała się w dwóch częściach (1958 z. 3 – 4) i za drugie półrocze (1959 z. 4). Do 1991 roku ukazały się dwadzieścia cztery przeglądy, które objęły dwadzieścia sześć lat (1958 – 1983).

Zbierając materiały do bibliografii autorka nie kierowała się tylko teatralnymi nazwiskami czy tytułami. Jako rasowy bibliograf intuicyjnie wyczuwała temat teatralny w pamiętnikach, powieściach, bądź publikacjach lokalnych. Niniejsza bibliografia ma być kontynuacją i próbą uzupełnienia dzieła Marii Krystyny Maciejewskiej. Będzie obejmowała roczniki nieopracowane przez bibliografkę, czyli teatralia w książkach wydanych w Polsce przed rokiem 1958 i po roku 1983 oraz ewentualne uzupełnienia istniejących już zestawień teatraliów. Podobnie jak autorka pierwowzoru chcemy skupić się nie tylko na materiałach w oczywisty sposób podejmujących tematykę teatralną, ale również czujnie śledzić wszelkie publikacje z zakresu literatury, kultury i antropologii teatru. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również twórczość literacka artystów teatralnych. Odchodzimy natomiast od pierwotnego, wprowadzonego przez Maciejewską, podziału na teatr polski i obcy.

 

 

 

Related

This website uses cookies Privacy Policy