W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii

W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii

Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce

Raport przygotowany w ramach badań polskiego życia teatralnego w czasie pandemii, prowadzonych w 2020 roku z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Ogłoszone w marcu 2020 czasowe zamknięcie instytucji kultury z powodu pandemii COVID-19 postawiło osoby kierujące instytucjami teatralnymi przed wyjątkowymi wyzwaniami. W obliczu wielu niewiadomych musiały one rozwiązywać niespotykane wcześniej problemy oraz przyjąć strategię działania umożliwiającą przetrwanie tego czasu w bezpieczny i minimalizujący straty sposób.

Aby zrekonstruować sytuację i przybliżyć jej specyfikę, zespół socjologów w składzie: Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, Kamil Piotrowiak oraz Waldemar Rapior, z pomocą Janiny Zakrzewskiej, przeprowadził w maju i czerwcu 2020 dwuetapowe badania osób kierujących instytucjami teatralnymi. Pierwsza (ilościowa) część opierała się na danych sondażowych, gromadzonych za pomocą kwestionariusza online, druga (jakościowa) na wywiadach indywidualnych, przeprowadzonych zdalnie z wybranymi osobami, które wzięły udział w pierwszej turze badań. Raport jest próbą odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób teatry i osoby nimi zarządzające zareagowały na lockdown, co sprawiło im największą trudność, z czym zaś radziły sobie dobrze lub bardzo dobrze.

Koordynatorki projektu: Maria Babicka, Justyna Czarnota. Konsultant naukowy: Tomasz Kukołowicz.


Treść

Wstęp — 5

I. Informacja o badaniach
— 7

II. Najważniejsze ustalenia badawcze — 14
W podobnej sytuacji, ale w innym położeniu — 15
Niedoinformowanie — 19
Online jako możliwość, wyzwanie i problem — 20
Poczucie braku wsparcia — 22
Środowisko teatralne jako coś, co jest i czego jednocześnie nie ma — 23
Jest źle, ale będzie (może) lepiej — 24

III. Wyniki analizy informacji pozyskanych w trakcie badań sondażowych — 25
Co działało w pandemii, a co nie? — 26
Co teatry robiły w pandemii? — 31
Co różnicowało zaangażowanie teatrów w nowe formy działalności w czasie pandemii? — 34
Nowe formy prezentacji działalności programowej — 45
Teatry w walce z pandemią — 48
Teatry pomagające innym (w sferze kultury) — 50
Główne zmiany w sposobach pracy teatrów — 52
Czy teatry mierzyły się już kiedyś z sytuacją podobną do tej, w której się znalazły w związku z pandemią? — 55
Czy chcieliby coś Państwo dodać na koniec? — 57

IV. Wyniki analiz informacji pozyskanych w trakcie wywiadów indywidualnych — 65
Uwagi wstępne — 66
Na czym oprzeć decyzje? Źródła wiedzy w czasie pandemii — 68
Podstawowe strategie działania — 73
Teatr online jako możliwość, wyzwanie i problem — 84
Współpraca środowiska teatralnego w czasie pandemii — 94
Problemy, czyli codzienność teatru w czasie pandemii — 101
Uwagi na koniec — 121

Aneks
— 124
Kwestionariusz ankiety internetowej — 125
Scenariusz wywiadu jakościowego — 138
Spis tabel — 143

Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak
W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii

Współpraca: Kamil Pietrowiak, Waldemar Rapior, Janina Zakrzewska
Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ISBN/ISSN: 978-83-66124-49-3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Typ publikacji: e-book (PDF)
Format: 145

 

 

 

This website uses cookies Privacy Policy