Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii

Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii

Raport przygotowany w ramach badań polskiego życia teatralnego w czasie pandemii.

Epidemia COVID-19 sprawiła, że internet stał się nie tylko miejscem rozrywki, ale także miejscem pracy, towarzyskich spotkań oraz kulturalnych przeżyć. Teatry i ich publiczność stanęły przed trudnym zadaniem, polegającym na zaadaptowaniu się do sytuacji. Z dnia na dzień doświadczenie żywego teatru zastąpione zostało działaniami online. Badaczki podjęły próbę odpowiedzi na pytanie, co online daje teatrowi oraz jak wpływa na jego zmianę. Problem badawczy opisany został z trzech perspektyw: osób bezpośrednio odpowiedzialnych za działania online w poszczególnych teatrach, odbiorców życia teatralnego w sieci oraz zasięgów internetowych. Podczas badania przeprowadzono rozmowy z 20 przedstawicielami teatrów i 21 odbiorcami działań teatrów online.

Koordynatorki projektu: Maria Babicka, Justyna Czarnota. Konsultant naukowy: Tomasz Kukołowicz.


Treść

Wstęp — 5
Wprowadzenie na temat przebiegu badania — 7

Perspektywa teatrów
— 9
Działania online teatrów przed pandemią — 10
Wpływ pandemicznego kontekstu — 13
Działania online jako wyzwanie — 14
Kto decydował i realizował działania online w czasie pandemii? — 15
Jakie działania online podejmowano? — 18
Główne rodzaje działań online — 21
Wartości dodane czasu pandemii dla teatrów — 23
Potencjał online – oś czasu — 28
Widownia online – pandemiczny ewenement czy wirtualny Teatr Polska? — 30

Metafory opisujące doświadczenie teatru online — 34
Teatr online oczami twórców — 36
Teatr online oczami odbiorców — 37

Perspektywa odbiorców — 39
Kim jest odbiorca teatru online? Typologia widzów i widzek w pandemii — 40
Źródła informacji o działalności online — 49
Teatr zagraniczny — 52
Plusy i minusy działalności teatrów w sieci – perspektywa publiczności — 54

Syntezy i podsumowania — 65
Najbardziej pożądane przez widzów działania — 66
Dobre praktyki działań online — 67
Kwestia odpłatności – czy odbiorcy powinni/będą chcieli płacić za treści online? — 71
Co w polskim teatrze zmieni pandemia? — 73

Zakończenie — 82
Czy teatr przetrwa kryzys? Jaki będzie teatr popandemiczny? — 83
Nota metodologiczna — 86

Anna Buchner , Katarzyna Fereniec-Błońska , Katarzyna Kalinowska , Maria Wierzbicka
Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

This website uses cookies Privacy Policy