Bartek Warzecha / Przedstawienia
Artbook “Bartek Warzecha / Przedstawienia” to swojego rodzaju “fotograficzny atlas” po świecie sceny, widowni i kulis, który zachęca do postawienia pytania o to, gdzie zaczyna, a gdzie kończy się teatr. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne zaproszenia do pobrania ze strony IT oraz w serwisie GoOut.net.

 

Książka fotograficzna Bartka Warzechy – zwycięzcy II edycji Konkursu Fotografii Teatralnej – to efekt kilkunastomiesięcznych prac zespołu w składzie: Bartek Warzecha (fotografie), Rafał Milach (edycja i sekwencja fotografii), Ania Nałęcka-Milach (projekt graficzny), Agnieszka Kubaś (redaktor prowadząca), Monika Krawul (korekta), Joanna Biernacka-Płoska (koordynatorka Konkursu Fotografii Teatralnej, w ramach którego ukazuje się artbook). Wyborowi zdjęć towarzyszy esej Łukasza Zaremby oraz wiersz Małgorzaty Lebdy.

 

Flamandzki matematyk i geograf, prekursor współczesnej kartografii Gerardus Mercator wydał swój “Atlas” pod koniec XVI wieku. Od tamtej pory suma wizualnych reprezentacji przestrzeni funkcjonować będzie pod nazwą “atlas”. Mogą dziwić te odległe asocjacje, ale to właśnie o atlasie powinniśmy myśleć, trzymając w ręku książkę fotograficzną “Bartek Warzecha / Przedstawienia” – opowieść o świecie, zbudowaną na wzór teatru i z teatralnej materii. Jest to jednak atlas, który – w układzie Rafała Milacha – świadomie podważa dominujące narracje i strategie obrazowania teatru, który staje się próbą wizualizacji i zrozumienia wszechświata oraz teatru właśnie. Opowieść Bartka Warzechy zaczyna się bowiem nie tylko wśród gwiazd i na księżycu, ale też wśród dekoracji i za kulisami. Między jednym a drugim nie ma sprzeczności. Mapa nie udaje tu ściśle wytyczonego terytorium.

Gdzie jest granica między sceną a resztą mechanizmu teatru? Gdzie zaczyna, a gdzie kończy się teatr? Co jest kluczowe w jego doświadczaniu? Co najistotniejsze w przedstawieniach i w przedstawianiu teatru? Pytania te są tematem fotografii Bartka Warzechy i zasadą kompozycji całego albumu-atlasu, którego ambicje nie ustępują marzeniom najstarszych filozofów, kosmologów czy kartografów świata.

– Agnieszka Kubaś

 

Fotografie: Bartek Warzecha

Esej: Łukasz Zaremba

Wiersz: Małgorzata Lebda


Edycja i sekwencja fotografii: Rafał Milach

Projekt graficzny książki: Ania Nałęcka-Milach


Redaktor prowadząca i redakcja: Agnieszka Kubaś

Tłumaczenie eseju: Jan Szelągiewicz

Tłumaczenie wiersza: Elżbieta Wójcik-Leese

Korekta tekstu polskiego: Monika Krawul


Artbook “Bartek Warzecha / Przedstawienia” został wydany w nakładzie 500 egzemplarzy i od 28.06 można go kupić jedynie w księgarni „Prospero” Instytutu Teatralnego oraz za pośrednictwem jej strony internetowej (prospero.e-teatr.pl).


Related