Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19. „Dopóki jawi się przede mną premiera, będę walczyć”. Raport z badań

Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19. „Dopóki jawi się przede mną premiera, będę walczyć”. Raport z badań

Raport przygotowany w ramach badań polskiego życia teatralnego w czasie pandemii.

Funkcjonowanie dzięki wsparciu finansowemu bliskich, powszechny lęk przed przyszłością, chęć zmiany zawodu – taki obraz sytuacji artystek i artystów teatru w czasie pandemii COVID-19 wyłania się z zakrojonych na szeroką skalę badań tej grupy zawodowej.

Głównym celem badania było przeanalizowanie wpływu pandemii na sytuację zawodową, materialną i społeczną osób twórczo i zawodowo związanych z teatrem. W realizowanym na przełomie października i listopada 2020 badaniu wzięło udział 749 osób z całej Polski. Z tej grupy dla 541 ankietowanych zarobki uzyskiwane z pracy w teatrze stanowiły główne źródło dochodu. Co istotne, przyjęta metodologia pozwoliła zebrać dane reprezentatywne (dające prawo do uogólniania uzyskanych wyników na całą populację artystów i artystek teatru w Polsce).


 

Treść

Podsumowanie najważniejszych wniosków (executive summary) — 4
Wstęp — 9
Zespół badawczy — 12

Nota metodologiczna — 13
Dobór próby — 15
Technika gromadzenia i analizy danych — 16
Procedura ważenia i struktura próby — 18

Wyniki badania — 20
Opis badanej próby — 21
Sytuacja materialna i mieszkaniowa — 25
Nastawienie do sytuacji epidemicznej w różnych okresach 2020 roku — 30
Sytuacja zawodowa podczas pandemii — 31
Korzystanie z pracy artystycznej online — 35
Powrót do normalności? Doświadczenie instytucji teatralnych po zniesieniu lockdownu — 38
Praca artystyczna po lockdownie — 39
Jak artyści i artystki teatru planują przygotować się
na podobne sytuacje w przyszłości? — 41
Wsparcie w okresie pandemii — 44
Strategia na okres wyjścia z pandemii — 52
Jak pandemia wpłynęła na sposób pracy w teatrze?
Odpowiedzi z badań instytucji i artystów — 56
Plany zawodowe artystów teatru w perspektywie doświadczenia pandemii. Analiza jakościowa — 62

Bibliografia — 77
Spis tabel i wykresów — 78

Aneks — 80
Tabele — 81
Ankieta CAWI — 92

Dorota Ilczuk
Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19. „Dopóki jawi się przede mną premiera, będę walczyć”. Raport z badań

Współpraca: Anna Karpińska, Emilia Cholewicka, Ewa Gruszka-Dobrzyńska, Kuba Piwowar, Ziemowit Socha
Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ISBN/ISSN: 978-83-66124-54-7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Typ publikacji: e-book (PDF)
Liczba stron: 111

 

This website uses cookies Privacy Policy