TEATR POLSKA

TEATR POLSKA

Program zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury.

TEATR POLSKA 2022 | NABÓR DO 6 MAJA

Przed nami 14. edycja programu, który organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2009 roku. Spektakle TEATR POLSKA przez ten czas obejrzało niemal 300 tysięcy widzów w całym kraju. Tegoroczny budżet na dofinansowania pokazów wynosi 1,7 mln zł.

 

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Program popularyzuje sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach. Przyjmujemy spektakle przygotowane przez teatry publiczne, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Warunkiem niezbędnym jest umieszczenie w karcie zgłoszeniowej linku do rejestracji video całego spektaklu.

Pierwszy etap kwalifikacji polega na uzyskaniu rekomendacji od Zespołu Sterującego ds. artystycznych. Zgłoszenia spektakli przyjmowane są do 6 maja 2022 r. , wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu na stronie www.teatrpolska.pl . Werdykt Zespołu, czyli listę spektakli zarekomendowanych do organizacji objazdów poznamy do 10 czerwca 2022.

Drugi etap dotyczy oceny projektów objazdów wybranych spektakli przez Zespół Sterujących ds. finansowych. Wysokość przyznanych dofinansowań ogłoszona zostanie do 22 lipca 2022 r.

Prezentacje spektakli na scenach domów kultury w całej Polsce w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 roku.


 

W ramach programu TEATR POLSKA teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena  projektów objazdów spektakli, które uzyskały rekomendację oraz przyznanie dofinansowania przez Komitet Organizacyjny.

Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.


Regulamin i szczegóły tegorocznej edycji są dostępne na www.teatrpolska.pl

Pokazy spektakli każdej edycji programu odbywają się między 1 września a 30 listopada.

Aktualności na temat terminów i ogłoszenia naboru spektakli dostępne również na Facebook

KONTAKT:

Maja Raczyńska
tel. 730 121 413
mraczynska@instytut-teatralny.pl

Agnieszka Gławińska
tel. 22 501 70 02
aglawinska@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:
www.teatrpolska.pl

Related

This website uses cookies Privacy Policy