Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Uczestnikami Konkursu mogą być państwowe i samorządowe teatry dramatyczne i lalkowe oraz profesjonalne grupy teatralne działające w innych strukturach organizacyjnych (m. in. fundacje, stowarzyszenia), posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w regulaminie. Do Konkursu mogą być zgłaszane spektakle powstałe w ramach współpracy kilku producentów.

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest przygotowanie w ustalonym terminie premiery inscenizacji oryginalnego polskiego tekstu powstałego w ciągu ostatnich 20 lat. Zgłaszane mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zagrać zgłoszone do Konkursu przedstawienie w okresie od daty przyjęcia spektaklu do Konkursu co najmniej dziesięciokrotnie.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Efektem Konkursu, powołanego przez ministra Kazimierza Dejmka w 1995 roku w miejsce organizowanego przez blisko 40 lat we Wrocławiu Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych, jest stały i wyraźny wzrost liczby inscenizacji tekstów polskich autorów na rodzimych scenach.

1. Celem Konkursu jest:

wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej
popularyzacja pisanego współcześnie dramatu, promocja rodzimych dramatopisarzy
poszerzenie oferty repertuarowej polskich scen.

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:

system zwrotu uczestnikom części kosztów przygotowania premiery
system nagród i wyróżnień zbiorowych i indywidualnych
zaproszenie do udziału w przeglądzie “Nówka sztuka” organizowanego po zakończeniu Konkursu.

Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej:

Maria Stępkowska
tel. 733 900 015
mstepkowska@instytut-teatralny.pl

Biuro Konkursu:
Karolina Wyrzykowska
tel. 730 120 127
kwyrzykowska@instytut-teatralny.pl

Więcej informacji: www.sztukawspolczesna.com

Related