Konkurs Wydawniczy Instytutu Teatralnego

Konkurs Wydawniczy Instytutu Teatralnego

Konkurs, którego celem jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performatywnym.

Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. Istotna jest jego otwarta formuła, umożliwiająca wszystkim autorkom i autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku – przedstawienie swoich propozycji.

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. Instytut wspiera w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego.

Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2020, rozstrzygnięcie czwartej edycji Konkursu nastąpi 31 marca 2020 roku. Realizacja projektów rozpoczyna się od maja 2020.

W pierwszej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono dwa projekty:
Doroty Sajewskiej “Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny”
Łucji Iwanczewskiej “Polski teatr intelektualnej wspólnoty”

W drugiej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono projekt Marcina Kościelniaka “Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80.”.

W trzeciej edycji Konkursu laureatem został Zbigniew Majchrowski z projektem “Dziady. Transformacje. Wokół najnowszych inscenizacji dramatu”.

Related

This website uses cookies Privacy Policy