Konkurs – Najlepsza praca magisterska

Konkurs – Najlepsza praca magisterska

Coroczny konkurs a najlepsze prace magisterskie z wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki.

Celem Konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

Konkurs ma za zadanie wyłonienie najwartościowszych polskich prac magisterskich z zakresu będącego przedmiotem konkursu, wsparcie najmłodszych badaczy na wczesnym etapie ich karier naukowych poprzez wyróżnienie i publikację ich prac, a także popularyzację badań z zakresu wiedzy o teatrze, widowiskach i performatyki.

Laureaci ogłaszani są co roku, w Międzynarodowy Dzień Teatru, a nagrody wręczane w kwietniu w Instytucie Teatralnym wraz z Nagrodą Polskiego Towarzystwa Badan Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych.

Related

This website uses cookies Privacy Policy