Idea i misja

Idea i misja

Założony w 2003 roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest państwową instytucją kultury zajmującą się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego.

Instytut organizuje publiczną debatę o polskim teatrze, dąży do poszerzania perspektyw badawczych, wspiera i prowadzi działalność edukacyjną oraz popularyzatorską. Ponadto prowadzi największy portal poświęcony w całości współczesnemu polskiemu życiu teatralnemu [www.e-teatr.pl], internetową Encyklopedię Teatru Polskiego [www.encyklopediateatru.pl], specjalistyczną Księgarnię PROSPERO [www.prospero.e-teatr.pl] oraz Wydawnictwo [www.wydawnictwo.instytut-teatralny.pl].

W Instytucie Teatralnym znajduje się największe w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych jest olbrzymi zbiór artykułów prasowych, recenzji, zdjęć, programów teatralnych, afiszy, plakatów, dokumentów związanych z działalnością poszczególnych scen. Wiele zdigitalizowanych dokumentów udostępnianych jest na stronie ETP.

 

 


Pierwszym dyrektorem Instytutu był Maciej Nowak. W latach 2014 – 2018 placówką kierowała Dorota Buchwald. 1 listopada 2019 na stanowisko dyrektora powołana została Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, która od kwietnia tego roku pełniła obowiązki dyrektora IT.

Instytut Teatralny - siedziba