Książka w teatrze | “Szara strefa awangardy i inne szkice” | Fotorelacja

Książka w teatrze | “Szara strefa awangardy i inne szkice” | Fotorelacja

11 maja spotkanie z cyklu "Książka w teatrze" poświęcone było książce Ewy Guderian-Czaplińskiej pt. "Szara strefa awangardy i inne szkice".
published May 12 2022

11 maja spotkanie z cyklu “Książka w teatrze” poświęcone było wydanej przez Instytut Teatralny w serii “Odzyskana Awangarda” książce Ewy Guderian-Czaplińskiej pt. “Szara strefa awangardy i inne szkice” – zebrane teksty pióra wybitnej badaczki Ewy Guderian-Czaplińskiej pod redakcją Małgorzaty Leyko i Wojciecha Dudzika.

Zagadnienia dramatu awangardowego oraz awangardy teatralnej stanowiły ważny nurt badań zmarłej przedwcześnie Ewy Guderian-Czaplińskiej (1962–2020), związanej przez całe życie naukowe i zawodowe z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tomie zgromadzono najważniejsze jej teksty dotyczące nowatorskich działań artystycznych – polskich i zagranicznych – przypadających na okres międzywojenny. Pierwszą część publikacji stanowi przedruk książki „Szara strefa awangardy”, wydanej w 1998 i obejmującej zagadnienia twórczości dramaturgicznej Awangardy Krakowskiej: Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka, Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia. W drugiej części tomu znalazły się teksty rozproszone, poświęcone dramatowi i teatrowi (nie tylko) awangardowemu, publikowane wcześniej w monografiach zbiorowych i czasopismach.

W rozmowie wzięli udział: Barbara Koncewicz, Małgorzata Leyko, Marlena Roszkiewicz, Wojciech Dudzik i Stanisław Godlewski. Spotkanie poprowadziła Joanna Biernacka-Płoska.

Related

See also