Pytania i odpowiedzi – OFF Polska 2022

Pytania i odpowiedzi – OFF Polska 2022

FAQ - odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku ze zgłoszeniem do Programu
published April 11 2022

O czym pamiętać przy składaniu wniosku?
Proszę zwrócić uwagę na wymogi formalne zawarte w §6 pkt. 2 Regulaminu. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane informacje oraz załączniki.

Prosimy również o złożenie wniosku z maila, którego używają Państwo na co dzień, i który został podany w treści wniosku.

Jak zgłosić się do Programu?
Wysyłając uzupełniony wniosek oraz kosztorys na adres offpolska@instytut-teatralny.org do dn. 12 maja 2022 roku. Wnioski zbieramy tylko w formie elektronicznej.

Kto może złożyć wniosek do programu?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe.

W jakim formacie przesłać zgłoszenie?
Najlepiej byłoby, gdybyś otrzymali na maila zarówno skany podpisanych dokumentów, jak i pliki w wersji edytowalnej (word, exel), z których łatwiej będzie nam kopiować dane.

W którym miejscu wpisać harmonogram projektu?
Harmonogram należy wpisać w punkcie 4 wniosku o dofinansowanie.

Czy konieczny jest wkład własny?
Tak, powinien on wynieść minimalnie 10% wnioskowanej kwoty całego projektu, przy czym wysokość maksymalna wkładu nie może przekroczyć 50 0000 zł (przy uwzględnieniu zapisów regulaminu na temat źródeł pochodzenia środków na wkład własny).

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?
Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł, a maksymalna 90 000 zł.

Na co możemy przeznaczyć kwotę dofinansowania?
Założony w kosztorysie budżet powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Na co nie możemy przeznaczyć środków z dofinansowania?
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
a) wydatki inwestycyjne,
b) zakup środków trwałych,
c) koszty prac remontowych oraz modernizacyjnych budynków i obiektów.

Czy mogę zgłosić projekt, który mam już gotowy? Czy mogę pozyskać środki na wznowienie spektaklu?
Nie, program OFF Polska zakłada finansowanie na pełen proces przygotowania spektaklu – od przygotowań, przez próby, do pokazów z publicznością.

Jaki jest czas na realizację projektu?
Czas na realizację zadania przewidziany jest od 6 lipca 2022 do 31 października 2022 roku. Do 30 listopada 2022 roku jest czas na rozliczenie projektu.

Co zrobić jeśli nie mamy KRS?
Należy załączyć oświadczenie, że stowarzyszenie jest zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe ze wskazaniem nr wpisu i nazwy organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego.

Czy jest określona grupa odbiorców/adresatów spektaklu, który zostanie wyprodukowany?
Nie, spektakle wyprodukowane dzięki dofinansowaniu mogą być kierowane do dowolnej grupy widzów.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracowniczki Działu Organizacji Instytutu Teatralnego:

Maja Raczyńska, offpolska@instytut-teatralny.org, tel. 730 121 413

Katarzyna Pilarska, offpolska@instytut-teatralny.org, tel. 733 916 116

See also