Jak daleko odpłynął ten okręt? | 80. rocznica powstania Teatru Rapsodycznego

Jak daleko odpłynął ten okręt? | 80. rocznica powstania Teatru Rapsodycznego

Wieczór poświęcony myśli i praktyce teatralnej Mieczysława Kotlarczyka w 80. rocznicę założenia Teatru Rapsodycznego.
published January 24 2022

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza 21 lutego o godz. 19:00 na obchody 80. rocznicy powstania Teatru Rapsodycznego. Bezpłatne zaproszenia na wydarzenie dostępne są na stronie Instytutu oraz w serwisie GoOut.net.

Spotkanie będzie poświęcone myśli i praktyce teatralnej Mieczysława Kotlarczyka. Kotlarczyk w 1942, rok po założeniu Teatru Rapsodycznego, w swym manifeście „Teatr Nasz” pisał, że „naczelnym i najistotniejszym rysem [całej naszej] działalności jest kult Słowa, żywego i czystego, (…) absolutnie niezależnego od konwencjonalnych akcesoriów teatru tradycjonalistycznego. Jest to teatr bez kurtyny i sceny, bez dekoracji, kostiumów i masek. Teatr bardziej za to skupiony, bardziej uduchowiony, bardziej wnętrza”. Wpływ i siła tej idei kształtowała przez lata nie tylko scenę Teatru Rapsodycznego, prowadzoną przez jego twórcę, ale także wierny mu od początku zespół aktorski. Wyzwoliła szereg aktywności i zjawisk, wykraczających często poza teren aktorstwa i teatru zawodowego.

Spotkanie – które odbędzie się 21 lutego o godz. 19:00 – będzie okazją do rozmowy o tych właśnie działaniach, które pozostały dostępne współczesnej publiczności, a które są spowinowacone z doktryną rapsodyczną Mieczysława Kotlarczyka.

Drugą część spotkania stanowić będą prezentacje głosowych interpretacji literatury. 

Rozmowę ze specjalnym udziałem Ireny Jun oraz dr hab. Józefy Jamróz-Zając – prof. Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, aktorki i reżyserki teatralnej poprowadzi dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, teatrolożka, autorka książki „Promieniowanie rapsodyzmu” (Wyd. UKSW, Warszawa 2008).

 


Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim gościom Instytutu i ograniczoną liczbę miejsc na widowni, prosimy o przemyślane pobieranie zaproszeń oraz o przybycie kilkanaście minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia w celu wypełnienia formularza kontaktowego COVID-19.
UWAGA! Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Prosimy o okazywanie wymienionych wyżej dokumentów przy sprawdzaniu zaproszeń i biletów przez pracowniczki i pracowników Biura Obsługi Widowni.

past events

Date Hour Event Entry
Monday 21.02.2022
19:00
19:00 Jak daleko odpłynął ten okręt? | 80. rocznica powstania Teatru Rapsodycznego Rezerwacja zaproszeń  

See also