II edycja Dramatopisania – czekamy na zgłoszenia teatrów

II edycja Dramatopisania – czekamy na zgłoszenia teatrów

Na eksplikacje reżyserskie, przygotowane w oparciu o teksty laureatek – Ishbel Szatrawskiej oraz Anny Wakulik – czekamy do 20 grudnia 2021.
published November 9 2021
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry publiczne do wzięcia udziału w drugiej części konkursu DRAMATOPISANIE. Na eksplikacje reżyserskie, przygotowane w oparciu o teksty laureatek – “Wolny strzelec” Ishbel Szatrawskiej oraz “Grupa krwi” Anny Wakulik – czekamy do 20 grudnia 2021. Teksty dramatów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Instytutu Teatralnego.

 

DRAMATOPISANIE to rozpoczęty w 2020 roku program, którego celem jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, towarzyszenie w procesie twórczym, popularyzację ich osiągnięć wśród czytelników i widzów teatralnych, a także upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym.

Ogłaszany właśnie II etap konkursu polega na wyłonieniu teatrów publicznych, które we współpracy z Instytutem Teatralnym zrealizują spektakl oparty na jednym z dwóch dzieł dramatycznych powstałych przy realizacji I etapu konkursu.

Eksplikację reżyserską spektaklu o objętości trzech stron maszynopisu (3-4 tysiące znaków), należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dramatopisanie@instytut-teatralny.pl do 20 grudnia 2021 roku. Kapituła dokona oceny zgłoszeń, kierując się następującymi kryteriami: reżyserska interpretacja dramatu, koncepcja inscenizacji tekstu (proponowana obsada, scenografia i kostiumy, muzyka, choreografia, efekty medialne), całościowa wizja spektaklu.

Do 31 stycznia 2022 roku Kapituła wybierze do współpracy maksymalnie trzy teatry publiczne. Instytut Teatralny przeznaczy na realizację spektaklu w każdym z teatrów 50 tys. zł brutto. Wybrane teatry do 15 lutego 2022 zawrą z Instytutem Teatralnym umowę, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy.

Premiery spektakli powstałych w ramach programu powinny odbyć się do dnia 30 września 2022, a do końca 2022 roku każdy ze spektakli musi zostać zaprezentowany publiczności przynajmniej dziesięciokrotnie.

Organizatorem DRAMATOPISANIA jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

 

Kapituła II edycji programu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jarosław Cymerman, Jacek Kopciński (przewodniczący) i Wawrzyniec Kostrzewski zapoznała się z 12 eksplikacjami dramatopisarskimi nadesłanymi przez finalistów DRAMATOPISANIA w części konkursu dotyczącej autorek i autorów tekstów.

Stypendystkami II edycji DRAMATOPISANIA zostały Ishbel Szatrawska oraz Anna Wakulik, których eksplikacje członkowie kapituły wskazali jednogłośnie jako najciekawsze.

Related

See also