Teatr krajów bałtyckich dzisiaj – debata | BALTIC TRANSFER* Festival

Teatr krajów bałtyckich dzisiaj – debata | BALTIC TRANSFER* Festival

Zapraszamy na dyskusję o współczesnym teatrze i jego otoczeniu społeczno-politycznym w ramach BALTIC TRANSFER* Festival.
published October 13 2021
Zapraszamy na debatę “Teatr krajów bałtyckich dzisiaj” w ramach programu towarzyszącego BALTIC TRANSFER* Festival. Podczas otwartej dyskusji porozmawiamy z twórcami teatralnymi z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski o współczesnym teatrze i jego otoczeniu społeczno-politycznym. Spotkanie poprowadzi Roman Pawłowski – kurator festiwalu. Wstęp wolny.

 

O DEBACIE

 

Na czym polega specyfika teatru bałtyckiego? Jakie są plusy i minusy robienia teatru na peryferiach? Jaki wpływ na teatr w Europie Wschodniej ma historia, w tym postsowiecka przeszłość? Jak artyści widzą swoją autonomię w czasach rosnącej, politycznej presji na wartości narodowe? Jaki jest wpływ pandemii na życie teatralne i jakie są perspektywy teatru post-pandemicznego? Między innymi na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas debaty “Teatr krajów bałtyckich dzisiaj” w ramach odbywającego się od 18 do 24 października BALTIC TRANSFER* Festival.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FESTIWALU


O FESTIWALU

BALTIC TRANSFER* Festival – przegląd nowych form teatru, muzyki, dramaturgii i audioinstalacji z krajów bałtyckich – organizowany jest przez TR Warszawa. To wydarzenie ponad granicami, efekt dwuletniej współpracy z instytucjami z Estonii, Litwy i Łotwy. Na scenie TR produkcje przedstawią: Jaunimo Teatras z Wilna, Dirty Deal Teatro z Rygi i New Theatre Institute of Latvia oraz Centrum Teatralne Vaba Lava z Tallinna. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest partnerem BTF. W naszej siedzibie będzie można wziąć udział w trzech wydarzeniach towarzyszących: pokazie filmu “Dramatyczny rok” w reżyserii Marty Pulk [Estonia], czytaniu scenicznym “Beatrice” Siret Campbell w reżyserii Olgi Ciężkowskiej [Estonian Theatre Agency, Estonia] oraz w debacie “Teatr krajów bałtyckich dzisiaj”.

Nazwa BALTIC TRANSFER* Festival nawiązuje do koncepcji “transferu kulturowego” francuskiego historyka Michele Espagne. Twierdzi on, że w procesie przejścia z jednej kultury do drugiej każde dzieło nabiera nowego kontekstu i znaczenia. Wymiana kulturowa to nie obieg przedmiotów i idei, jakimi już są, ale ich reinterpretacja, przemyślenie i nadanie nowych sensów. To przeciwieństwo kulturowego kolonializmu i hegemonii, ponieważ obie strony są pod wpływem wymiany. Kraje bałtyckie to jedna ze “stref kulturowych”, jak je nazywa Espagne – przestrzeń relacji międzykulturowych będąca przeciwieństwem narodowej kultury i tożsamości. Mieszanie różnych elementów kulturowych w regionie bałtyckim i przenoszenie praktyk artystycznych z jednej strefy kulturowej do drugiej to główna idea projektu.

Kurator festiwalu: Roman Pawłowski, pełnomocnik dyrektora TR Warszawa ds. programowych.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest partnerem towarzyszącym BALTIC TRANSFER* Festival.

WIĘCEJ INFORMACJI O BALTIC TRANSFER* Festival

past events

Date Hour Event Entry
Wednesday 20.10.2021
17:00
17:00 Teatr krajów bałtyckich dzisiaj - debata | BALTIC TRANSFER* Festival Free entry

Related

See also