Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską | 2020/2021

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską | 2020/2021

Adepci wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach - nie zwlekajcie. Na zgłoszenia macie czas tylko do końca października.
published October 11 2021
Do 31 października czekamy na zgłoszenia do kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Jego celem jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie, który znajdziecie wśród załączonych plików.

 

Zgłoszenia (zawierające prace i formularze zgłoszeniowe) należy przesłać do 31 października 2021 roku w dwóch formach, elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl) i papierowej (na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów l, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”). Decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania wiadomości e-mail.


 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi tradycyjnie 27 marca 2022, kiedy obchodzić będziemy kolejny Międzynarodowy Dzień Teatru. Najlepsze prace wskaże trzyosobowe Jury – w jego skład wchodzą pracownicy naukowi uczelni wyższych lub instytutów naukowych.

Related

See also