Trzecia edycja Konkursu Wydawniczego

Trzecia edycja Konkursu Wydawniczego

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza trzecią edycję Konkursu Wydawniczego. Jego celem jest wyłonienie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i...
published October 6 2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza trzecią edycję Konkursu Wydawniczego. Jego celem jest wyłonienie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii poświęconych polskiemu teatrowi, a także przedstawieniom i performansom kulturowym. Książki będą się ukazywać w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego, którą otworzyła publikacja autorstwa zwyciężczyni pierwszej edycji Konkursu, Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny” – książka nominowana w tym roku do nagrody im. Jerzego Giedroycia oraz finalistka konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (rozstrzygnięcie 26 listopada). W przygotowaniu książka Łucji Iwanczewskiej „Teatr intelektualnej wspólnoty”.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Wydawniczego Instytut wspiera w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej.  Ze szczególnym zainteresowaniem spotykają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego. Istotna jest otwarta formuła konkursu, która umożliwia wszystkim autorkom i autorom zainteresowanym współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku naukowego – przedstawienie swoich propozycji.

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2017, rozstrzygnięcie trzeciej edycji Konkursu nastąpi 11 grudnia 2017 roku.

W październiku rozpocznie się cykl wykładów Marcina Kościelniaka, zwycięzcy drugiej edycji Konkursu, który zapowie kolejną książkę przygotowywaną w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego: Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. Za Piotrem Piotrowskim autor przyjmuję definicję trzeciej drogi jako „miejsca spoza binarnego podziału komunistyczny reżim – związana z Kościołem katolickim «solidarnościowa» opozycja”. Symboliczna dla tak rozumianej trzeciej drogi jest dla mnie praca Matka Boska z domalowanymi wąsami (1983) Adama Rzepeckiego. Umieszczenie jej na okładce pierwszego zeszytu „Tanga” uznaje za fundamentalny gest tożsamościowotwórczy, „odnawiany” w szeregu innych prac, wystąpień i gestów kontestacyjnych wobec paradygmatu narodowo-katolickiego. Projekt badawczy ma dwa wymiary. Pierwszy można, za Michelem Foucaultem, nazwać archeologicznym: chodzi o zbadanie przestrzeni historycznego konsensusu, który jest miejscem ciągle odnawianego fundamentu polskiej kultury. Drugi wymiar jest krytyczny: celem jest ukazanie marginesu, zdarzenia, które ustanawia krytyczny punkt widzenia na tę kulturę – i z którego można próbować wyprowadzać narracje kontr-kulturową, kierując się kryterium pluralizacji i demokratyzacji przestrzeni publicznej.

REGULAMIN KONKURSU (2017)

FORMULARZ APLIKACYJNY

Projekty

zobacz wszystkie

Kalendarium

zobacz wszystkie

Zimna wojna religijna

Trzecia edycja Konkursu Wydawniczego

26.10

Wykład Marcina Kościelniaka.

czytaj dalej

See also