Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnoty

Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnoty

Pierwszy wykład Łucji Iwanczewskiej z cyklu Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnotyCykl zatytułowany poświęcony będzie polskiej historii...
published October 20 2016

Pierwszy wykład Łucji Iwanczewskiej z cyklu Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnoty

Cykl zatytułowany poświęcony będzie polskiej historii intelektualnej ostatnich 50 lat, odczytanej jako projekt przedstawieniowy polskiego życia społecznego. Autorka analizuje filozoficzne, estetyczne, polityczne, światopoglądowe, kulturowe idee, które znajdując wyraz w teatrze i na scenie społecznej, bezpośrednio wpływały i wpływają na kształt naszej zbiorowości.

Totalitaryzmy, nacjonalizmy i piknik z narodowcami

20 października 2016, godz. 18.00Totalitaryzmy, nacjonalizmy i piknik z narodowcami

W polskiej historii intelektualnej lata 70. i 80. zajmują miejsce szczególne. W tym czasie dokonuje się przejście od krytyki marksizmu do krytyki wszelkich totalitaryzmów. Krytyka mechanizmów władzy reżimów totalitarnych stała się zarazem intelektualną i ideową walką o ustanowienie podmiotu obywatelskiego oraz podmiotowości polskiego społeczeństwa. Wypracowane na polu idei i filozofii wezwanie społeczeństwa do podmiotowości antytotalitarnej miało fundamentalne sprawcze konsekwencje. Skutkowało odpowiedzią w postaci realnego działania społecznego. W tak ustanowionej historycznie perspektywie krytycznej przyjrzymy się współczesnym odsłonom polskiego nacjonalizmu widocznego w sztuce i na ulicy.

WSTĘP WOLNY

ADRES:

Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiegoul. Jazdów 100-467 Warszawa

Łucja Iwanczewska

Adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autorka książek: Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza (2007),  Samoprezentacje. Sade i Witkacy (2010). Zajmuje się zagadnieniami performatyki, performatywnością zjawisk kultury współczesnej.

past events

Date Hour Event Entry
Thursday 20.10.2016
18:00
18:00 Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnoty

See also