Ruszyła druga edycja Konkursu

Ruszyła druga edycja Konkursu

Podpisano list intencyjny w tej sprawie.
published October 14 2015

14 października o godz. 15:00 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego ws. organizacji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, w tym jego drugiej edycji. Jej finał będzie powiązany z festiwalem Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”.

Ogłoszony konkurs ma służyć wzmocnieniu obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach teatrów, nagradzaniu najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieraniu poszukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.

Konkurs, organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, został powołany jako kluczowe wydarzenie obchodzonego w tym roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. W pierwszej edycji biorą udział 84 spektakle z całej Polski. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 28 listopada 2015 roku.

Zmiany w regulaminie, list intencyjny

Druga, ogłoszona obecnie, edycja konkursu ma zmieniony regulamin. Wydarzenie ma się odbywać cyklicznie. Teatry biorące w nim udział będą mogły ubiegać się nie tylko o nagrody ale także o refundację części kosztów przygotowania spektakli. Poszerzony został zakres czasowy sztuk teatralnych, których inscenizacje mogą startować w konkursie.

Najważniejszą zmianą jest jednak powiązanie tego wydarzenia z mającym przeszło 40-letnią tradycję festiwalem Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. Zgodnie z podpisanym w tej sprawie listem intencyjnym opolski festiwal ma stać się finałem konkursu „Klasyka Żywa”. Przyznanie nagród będzie się odbywało na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie jury będzie oglądało spektakle wytypowane przez Komisję Artystyczną Konkursu.

Już w ramach najbliższej edycji opolskiego festiwalu, która odbędzie się na wiosnę 2016 r., zaprezentowane zostaną wskazane przez jury spektakle. Finał drugiej edycji konkursu przewidziany jest na wiosnę 2017 roku.

See also