FILOZOFIE TEATRU – wykład VI

FILOZOFIE TEATRU – wykład VI

"Teatr Kantem - odgrywanie historycznej teraźniejszości" - wykład Łucji Iwanczewskiej.Teatr jako dziedzina publiczna ustanawiana jest przez krytyków i widzów, nie zaś przez...
published June 12 2014

“Teatr Kantem – odgrywanie historycznej teraźniejszości” – wykład Łucji Iwanczewskiej.

Teatr jako dziedzina publiczna ustanawiana jest przez krytyków i widzów, nie zaś przez aktorów i wytwórców – by użyć kategorii opisowych Immanuela Kanta – ale krytyk i widz znajdują się w każdym aktorze i wytwórcy – są to dwie możliwości tego samego podmiotu. Warto przyjrzeć się polskiemu teatrowi ostatniej dekady za pomocą analitycznej strategii interpretacji jako władzy sądzenia i związanych z nią procedur wytwarzania – odgrywania, powtarzania – historycznej teraźniejszości i jej czynnych podmiotów (od widza do aktora politycznego). Przede wszystkim zaś procedurze wytwarzania historii, ukazanej w ponownych jej odgrywaniach, urzeczowieniach i przemocy przedstawień. Myśl Kanta długo znajdowała się poza obszarem myśli i praktyki teatralnej. Już czas dać przedstawienie pewnej historycznej teraźniejszości.

prowadzenie: Łucja Iwanczewska

FILOZOFIE TEATRU

„Filozofie teatru” to cykl wykładów poświęconych rozpoznaniu relacji, w jakie z teatrem, dramatycznością i performatywnością wchodzi współczesna myśl filozoficzna. Jest to przepływ intensywny i wielostronny: filozofia chętnie posługuje się językiem teatru czy sztuk performatywnych, teatr stanowi pozostającą w nieustannym ruchu filozoficzną metaforę. Praktyka myśli i praktyka sceny splatają się, przenikają i współ-pracują. Cykl wykładów “Filozofie teatru” służy oświetleniu tej sceny, na której spotykają się pojęcia i ciała, na której filozof występuje jako performer, a spektakl jest zdarzeniem myśli.

Program:

23 stycznia 2014, g. 18:00Tomasz Kubikowski “Móc się jawić. Początki ery performansu”

27 lutego 2014, g. 18:00Anna Burzyńska “Jacques Derrida: filozof jako performer”

27 marca 2014, g. 18:00Jakub Majmurek “W stronę nowego pojęcia spektaklu?”

24 kwietnia 2014, g. 18:00Jakub Momro “Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji”

22 maja 2014, g. 18:00Paweł Mościcki “Czym jest idea teatralna albo jak być kochaną przez Alaina Badiou?”

12 czerwca 2014, g. 18:00Łucja Iwanczewska “Teatr Kantem – odgrywania historycznej teraźniejszości”

ZOBACZ WYKŁADY NA YOUTUBE

past events

Date Hour Event Entry
Thursday 12.06.2014
18:00
18:00 FILOZOFIE TEATRU - wykład VI

See also