FILOZOFIE TEATRU – wykład V

FILOZOFIE TEATRU – wykład V

Wykład będzie poświęcony równoległej lekturze ogólnych rozważań Alaina Badiou nad specyfiką i możliwościami teatru, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdolności do...
published May 22 2014

Wykład będzie poświęcony równoległej lekturze ogólnych rozważań Alaina Badiou nad specyfiką i możliwościami teatru, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdolności do kreowania idei, oraz spektaklu Weroniki Szczawińskiej „Jak być kochaną”. Ruch od ogółu do konkretu i z powrotem będzie miał na celu postawienie pytania nie tyle o to, czy kategorie Badiou można zastosować do analizy konkretnego spektaklu, ile raczej o możliwość sytuacji odwrotnej, w której to spektakl modyfikuje, rozwija i przemieszcza teorię, uczestnicząc w ten sposób w jej tworzeniu.

prowadzenie: Paweł Mościcki

FILOZOFIE TEATRU

„Filozofie teatru” to cykl wykładów poświęconych rozpoznaniu relacji, w jakie z teatrem, dramatycznością i performatywnością wchodzi współczesna myśl filozoficzna. Jest to przepływ intensywny i wielostronny: filozofia chętnie posługuje się językiem teatru czy sztuk performatywnych, teatr stanowi pozostającą w nieustannym ruchu filozoficzną metaforę. Praktyka myśli i praktyka sceny splatają się, przenikają i współ-pracują. Cykl wykładów “Filozofie teatru” służy oświetleniu tej sceny, na której spotykają się pojęcia i ciała, na której filozof występuje jako performer, a spektakl jest zdarzeniem myśli.

Program:

23 stycznia 2014, g. 18:00Tomasz Kubikowski “Móc się jawić. Początki ery performansu”

27 lutego 2014, g. 18:00Anna Burzyńska “Jacques Derrida: filozof jako performer”

27 marca 2014, g. 18:00Jakub Majmurek “W stronę nowego pojęcia spektaklu?”

24 kwietnia 2014, g. 18:00Jakub Momro “Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji”

22 maja 2014, g. 18:00Paweł Mościcki “Czym jest idea teatralna albo jak być kochaną przez Alaina Badiou?”

12 czerwca 2014, g. 18:00Łucja Iwanczewska “Teatr Kantem – odgrywania historycznej teraźniejszości”

ZOBACZ WYKŁADY NA YOUTUBE

past events

Date Hour Event Entry
Thursday 22.05.2014
18:00
18:00 FILOZOFIE TEATRU - wykład V

See also