FILOZOFIE TEATRU – wykład I

FILOZOFIE TEATRU – wykład I

Kategoria performansu zrobiła w ostatnich dziesięcioleciach olbrzymią karierę. Powszechnie mówi się o „zwrocie performatywnym” we współczesnej humanistyce, a w swojej...
published January 23 2014

Kategoria performansu zrobiła w ostatnich dziesięcioleciach olbrzymią karierę. Powszechnie mówi się o „zwrocie performatywnym” we współczesnej humanistyce, a w swojej głośnej książce „Performuj albo… Od dyscypliny do performansu” Jon McKenzie wprost nazwał epokę, w której żyjemy, „erą globalnego performansu”. Uznał go tym samym za naczelną ideę panującej obecnie cywilizacji. Wydaje się jednak, że korzenie performatywnego pokładu sięgają głębiej, aż do początków epoki nowoczesnej – można je odnaleźć w XVIII-wiecznej Europie. Za performatywny manifest uznać można jedno z najważniejszych dzieł tej epoki, osobliwym trafem niemalże nieznane w Polsce: „Wilhelm Meister” Johanna Wolfganga Goethego.

prowadzenie: Tomasz Kubikowski

FILOZOFIE TEATRU

„Filozofie teatru” to cykl wykładów poświęconych rozpoznaniu relacji, w jakie z teatrem, dramatycznością i performatywnością wchodzi współczesna myśl filozoficzna. Jest to przepływ intensywny i wielostronny: filozofia chętnie posługuje się językiem teatru czy sztuk performatywnych, teatr stanowi pozostającą w nieustannym ruchu filozoficzną metaforę. Praktyka myśli i praktyka sceny splatają się, przenikają i współ-pracują. Cykl wykładów “Filozofie teatru” służy oświetleniu tej sceny, na której spotykają się pojęcia i ciała, na której filozof występuje jako performer, a spektakl jest zdarzeniem myśli.

Program:

23 stycznia 2014, g. 18:00Tomasz Kubikowski “Móc się jawić. Początki ery performansu”

27 lutego 2014, g. 18:00Anna Burzyńska “Jacques Derrida: filozof jako performer”

27 marca 2014, g. 18:00Jakub Majmurek “W stronę nowego pojęcia spektaklu?”

24 kwietnia 2014, g. 18:00Jakub Momro “Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji”

22 maja 2014, g. 18:00Paweł Mościcki “Czym jest idea teatralna albo jak być kochaną przez Alaina Badiou?”

12 czerwca 2014, g. 18:00Łucja Iwanczewska “Teatr Kantem – odgrywania historycznej teraźniejszości”

ZOBACZ WYKŁADY NA YOUTUBE

past events

Date Hour Event Entry
Thursday 23.01.2014
18:00
18:00 FILOZOFIE TEATRU - wykład I

See also